ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ขนอม 0
2 จุฬาภรณ์ 0
3 ฉวาง 0
4 ชะอวด 0
5 ช้างกลาง 1
6 ถ้ำพรรณรา 0
7 ทุ่งสง 0
8 ทุ่งใหญ่ 0
9 ท่าศาลา 1
10 นบพิตำ 0
11 นาบอน 0
12 บางขัน 0
13 ปากพนัง 0
14 พรหมคีรี 0
15 พระพรหม 0
16 พิปูน 0
17 ร่อนพิบูลย์ 0
18 ลานสกา 1
19 สิชล 0
20 หัวไทร 0
21 เฉลิมพระเกียรติ 0
22 เชียรใหญ่ 0
23 เมืองนครศรีธรรมราช 0
3