ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด กระบี่

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองท่อม 0
2 ปลายพระยา 0
3 ลำทับ 0
4 อ่าวลึก 0
5 เกาะลันตา 0
6 เขาพนม 1
7 เมืองกระบี่ 1
8 เหนือคลอง 0
2