ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด พังงา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กะปง 0
2 คุระบุรี 0
3 ตะกั่วทุ่ง 0
4 ตะกั่วป่า 0
5 ทับปุด 0
6 ท้ายเหมือง 0
7 เกาะยาว 0
8 เมืองพังงา 0
0