ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ภูเก็ต

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กะทู้ 0
2 ถลาง 2
3 เมืองภูเก็ต 1
3