ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ระนอง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระบุรี 1
2 กะเปอร์ 0
3 ละอุ่น 0
4 สุขสำราญ 0
5 เมืองระนอง 0
1