ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชุมพร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทุ่งตะโก 0
2 ท่าแซะ 1
3 ปะทิว 0
4 พะโต๊ะ 0
5 ละแม 0
6 สวี 1
7 หลังสวน 0
8 เมืองชุมพร 1
3