ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด อ่างทอง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ป่าโมก 0
2 วิเศษชัยชาญ 1
3 สามโก้ 0
4 เมืองอ่างทอง 0
5 แสวงหา 0
6 โพธิ์ทอง 0
7 ไชโย 1
2