ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระแสสินธุ์ 0
2 คลองหอยโข่ง 0
3 ควนเนียง 0
4 จะนะ 0
5 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม 0
6 นาทวี 0
7 นาหม่อม 0
8 บางกล่ำ 0
9 ระโนด 0
10 รัตภูมิ 1
11 สทิงพระ 0
12 สะบ้าย้อย 0
13 สะเดา 0
14 สิงหนคร 0
15 หาดใหญ่ 1
16 เทพา 0
17 เมืองสงขลา 1
3