ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สตูล

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ควนกาหลง 0
2 ควนโดน 1
3 ทุ่งหว้า 0
4 ท่าแพ 0
5 มะนัง 0
6 ละงู 0
7 เมืองสตูล 0
1