ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ตรัง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กันตัง 0
2 นาโยง 0
3 ปะเหลียน 1
4 ย่านตาขาว 0
5 รัษฎา 0
6 วังวิเศษ 0
7 สิเกา 0
8 หาดสำราญ 0
9 ห้วยยอด 0
10 เมืองตรัง 0
1