ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ปัตตานี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กะพ้อ 0
2 ทุ่งยางแดง 0
3 ปะนาเระ 0
4 มายอ 0
5 ยะรัง 0
6 ยะหริ่ง 0
7 สายบุรี 0
8 หนองจิก 1
9 เมืองปัตตานี 0
10 แม่ลาน 0
11 โคกโพธิ์ 2
12 ไม้แก่น 0
3