ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ยะลา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กรงปินัง 0
2 กาบัง 0
3 ธารโต 0
4 บันนังสตา 0
5 ยะหา 0
6 รามัน 1
7 เบตง 0
8 เมืองยะลา 1
2