ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด บึงกาฬ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บึงโขงหลง 1
2 บุ่งคล้า 0
3 ปากคาด 0
4 พรเจริญ 0
5 ศรีวิไล 0
6 เซกา 0
7 เมืองบึงกาฬ 0
8 โซ่พิสัย 0
1