ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 17 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ลพบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชัยบาดาล 2
2 ท่าวุ้ง 0
3 ท่าหลวง 2
4 บ้านหมี่ 2
5 พัฒนานิคม 7
6 ลำสนธิ 0
7 สระโบสถ์ 0
8 หนองม่วง 0
9 เมืองลพบุรี 1
10 โคกสำโรง 2
11 โคกเจริญ 1
17