ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สิงห์บุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ค่ายบางระจัน 0
2 ท่าช้าง 0
3 บางระจัน 1
4 พรหมบุรี 0
5 อินทร์บุรี 0
6 เมืองสิงห์บุรี 0
1