ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชัยนาท

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 มโนรมย์ 0
2 วัดสิงห์ 0
3 สรรคบุรี 0
4 สรรพยา 0
5 หนองมะโมง 0
6 หันคา 0
7 เนินขาม 0
8 เมืองชัยนาท 0
0