ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองตำหรุ 0
2 ดอนหัวฬ่อ 0
3 นาป่า 0
4 บางทราย 0
5 บางปลาสร้อย 0
6 บ้านปึก 0
7 บ้านสวน 1
8 บ้านโขด 0
9 มะขามหย่ง 0
10 สำนักบก 0
11 หนองข้างคอก 0
12 หนองรี 0
13 หนองไม้แดง 0
14 ห้วยกะปิ 0
15 อ่างศิลา 0
16 เสม็ด 0
17 เหมือง 0
18 แสนสุข 0
1