ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ หนองใหญ่

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองพลู 0
2 หนองเสือช้าง 0
3 หนองใหญ่ 1
4 ห้างสูง 1
5 เขาซก 0
2