ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บางนาง 0
2 บางหัก 0
3 บ้านเก่า 0
4 พานทอง 0
5 มาบโป่ง 0
6 หนองกะขะ 0
7 หนองตำลึง 0
8 หนองหงษ์ 0
9 หน้าประดู่ 0
10 เกาะลอย 0
11 โคกขี้หนอน 0
0