ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พนัสนิคม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กุฎโง้ง 1
2 ทุ่งขวาง 0
3 ท่าข้าม 0
4 นามะตูม 1
5 นาวังหิน 0
6 นาเริก 1
7 บ้านช้าง 0
8 บ้านเซิด 0
9 พนัสนิคม 1
10 วัดหลวง 0
11 วัดโบสถ์ 0
12 สระสี่เหลี่ยม 0
13 หนองขยาด 0
14 หนองปรือ 0
15 หนองเหียง 0
16 หน้าพระธาตุ 0
17 หมอนนาง 1
18 หัวถนน 0
19 โคกเพลาะ 0
20 ไร่หลักทอง 0
5