ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 11 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทุ่งสุขลา 1
2 บางพระ 2
3 บึง 0
4 บ่อวิน 3
5 ศรีราชา 2
6 สุรศักดิ์ 1
7 หนองขาม 2
8 เขาคันทรง 0
11