ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เกาะสีชัง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าเทววงษ์ 0
0