ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บ่อทอง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ธาตุทอง 0
2 บ่อกวางทอง 0
3 บ่อทอง 0
4 พลวงทอง 0
5 วัดสุวรรณ 0
6 เกษตรสุวรรณ 3
3