ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เกาะจันทร์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าบุญมี 1
2 เกาะจันทร์ 0
1