ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ เมืองหนองคาย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กวนวัน 0
2 ค่ายบกหวาน 0
3 บ้านเดื่อ 0
4 ปะโค 0
5 พระธาตุบังพวน 0
6 มีชัย 0
7 วัดธาตุ 0
8 สองห้อง 0
9 สีกาย 0
10 หนองกอมเกาะ 0
11 หาดคำ 0
12 หินโงม 0
13 เมืองหมี 0
14 เวียงคุก 0
15 โพธิ์ชัย 0
16 ในเมือง 0
0