ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ ท่าบ่อ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กองนาง 0
2 ท่าบ่อ 0
3 นาข่า 0
4 น้ำโมง 1
5 บ้านถ่อน 0
6 บ้านว่าน 0
7 บ้านเดื่อ 0
8 หนองนาง 0
9 โคกคอน 0
10 โพนสา 0
1