ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ โพนพิสัย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กุดบง 0
2 จุมพล 0
3 ชุมช้าง 0
4 ทุ่งหลวง 0
5 นาหนัง 0
6 บ้านผือ 0
7 บ้านโพธิ์ 0
8 วัดหลวง 2
9 สร้างนางขาว 0
10 เซิม 0
11 เหล่าต่างคำ 0
2