ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ ศรีเชียงใหม่

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บ้านหม้อ 0
2 พระพุทธบาท 0
3 พานพร้าว 0
4 หนองปลาปาก 0
0