ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ สังคม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 นางิ้ว 0
2 บ้านม่วง 0
3 ผาตั้ง 0
4 สังคม 0
5 แก้งไก่ 0
0