ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ สระใคร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คอกช้าง 0
2 บ้านฝาง 0
3 สระใคร 0
0