ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ เฝ้าไร่

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 นาดี 0
2 วังหลวง 0
3 หนองหลวง 0
4 อุดมพร 0
5 เฝ้าไร่ 0
0