ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ รัตนวาปี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 นาทับไฮ 0
2 บ้านต้อน 0
3 พระบาทนาสิงห์ 0
4 รัตนวาปี 0
5 โพนแพง 0
0