ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย อำเภอ โพธิ์ตาก

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ด่านศรีสุข 0
2 โพธิ์ตาก 0
3 โพนทอง 0
0