ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ดอนกำยาน 0
2 ดอนตาล 0
3 ดอนมะสังข์ 0
4 ดอนโพธิ์ทอง 0
5 ตลิ่งชัน 0
6 ทับตีเหล็ก 0
7 ท่าพี่เลี้ยง 1
8 ท่าระหัด 0
9 บางกุ้ง 0
10 บ้านโพธิ์ 0
11 พิหารแดง 0
12 รั้วใหญ่ 0
13 ศาลาขาว 0
14 สนามคลี 0
15 สนามชัย 0
16 สระแก้ว 1
17 สวนแตง 0
18 โคกโคเฒ่า 0
19 โพธิ์พระยา 0
20 ไผ่ขวาง 1
3