ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ เดิมบางนางบวช

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทุ่งคลี 0
2 นางบวช 0
3 บ่อกรุ 0
4 ปากน้ำ 0
5 ป่าสะแก 0
6 ยางนอน 0
7 วังศรีราช 0
8 หนองกระทุ่ม 0
9 หัวนา 0
10 หัวเขา 0
11 เขาดิน 0
12 เขาพระ 0
13 เดิมบาง 1
14 โคกช้าง 0
1