ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ ด่านช้าง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ด่านช้าง 0
2 นิคมกระเสียว 0
3 วังคัน 0
4 วังยาว 0
5 หนองมะค่าโมง 0
6 ห้วยขมิ้น 0
7 องค์พระ 0
0