ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ บางปลาม้า

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กฤษณา 0
2 จรเข้ใหญ่ 0
3 ตะค่า 0
4 บางปลาม้า 1
5 บางใหญ่ 0
6 บ้านแหลม 0
7 มะขามล้ม 0
8 วังน้ำเย็น 0
9 วัดดาว 0
10 วัดโบสถ์ 0
11 สาลี 0
12 องครักษ์ 0
13 โคกคราม 0
14 ไผ่กองดิน 0
1