ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ ศรีประจันต์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ดอนปรู 0
2 บางงาม 0
3 บ้านกร่าง 0
4 ปลายนา 0
5 มดแดง 1
6 วังน้ำซับ 0
7 วังยาง 0
8 วังหว้า 0
9 ศรีประจันต์ 0
1