ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ ดอนเจดีย์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ดอนเจดีย์ 2
2 ทะเลบก 0
3 สระกระโจม 0
4 หนองสาหร่าย 0
5 ไร่รถ 1
3