ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ สองพี่น้อง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ดอนมะนาว 0
2 ต้นตาล 3
3 ทุ่งคอก 0
4 บางตะเคียน 0
5 บางตาเถร 0
6 บางพลับ 0
7 บางเลน 1
8 บ่อสุพรรณ 0
9 บ้านกุ่ม 0
10 บ้านช้าง 0
11 ศรีสำราญ 0
12 สองพี่น้อง 1
13 หนองบ่อ 0
14 หัวโพธิ์ 0
15 เนินพระปรางค์ 0
5