ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ สามชุก

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระเสียว 0
2 บ้านสระ 0
3 ย่านยาว 0
4 วังลึก 0
5 สามชุก 0
6 หนองผักนาก 0
7 หนองสะเดา 0
0