ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ อู่ทอง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระจัน 0
2 จรเข้สามพัน 0
3 ดอนคา 0
4 ดอนมะเกลือ 0
5 บ้านดอน 0
6 บ้านโข้ง 0
7 พลับพลาไชย 0
8 ยุ้งทะลาย 0
9 สระพังลาน 0
10 สระยายโสม 0
11 หนองโอ่ง 0
12 อู่ทอง 1
13 เจดีย์ 0
1