ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ หนองหญ้าไซ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทัพหลวง 0
2 หนองขาม 0
3 หนองราชวัตร 0
4 หนองหญ้าไซ 0
5 หนองโพธิ์ 0
6 แจงงาม 0
0