ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ เมืองเพชรบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองกระแชง 0
2 ช่องสะแก 0
3 ดอนยาง 0
4 ต้นมะพร้าว 0
5 ต้นมะม่วง 0
6 ท่าราบ 0
7 ธงชัย 0
8 นาพันสาม 0
9 นาวุ้ง 0
10 บางจาก 0
11 บางจาน 0
12 บ้านกุ่ม 0
13 บ้านหม้อ 0
14 วังตะโก 0
15 สำมะโรง 0
16 หนองขนาน 0
17 หนองพลับ 0
18 หนองโสน 0
19 หัวสะพาน 0
20 หาดเจ้าสำราญ 0
21 เวียงคอย 0
22 โพพระ 0
23 โพไร่หวาน 0
24 ไร่ส้ม 0
0