ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ เขาย้อย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทับคาง 0
2 บางเค็ม 0
3 สระพัง 0
4 หนองชุมพล 1
5 หนองชุมพลเหนือ 0
6 หนองปรง 0
7 หนองปลาไหล 0
8 ห้วยท่าช้าง 0
9 ห้วยโรง 0
10 เขาย้อย 0
1