ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ หนองหญ้าปล้อง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าตะคร้อ 0
2 ยางน้ำกลัดเหนือ 0
3 ยางน้ำกลัดใต้ 0
4 หนองหญ้าปล้อง 0
0