ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ ชะอำ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชะอำ 3
2 ดอนขุนห้วย 0
3 นายาง 0
4 บางเก่า 0
5 สามพระยา 0
6 หนองศาลา 0
7 ห้วยทรายเหนือ 0
8 เขาใหญ่ 0
9 ไร่ใหม่พัฒนา 0
3