ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ ท่ายาง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กลัดหลวง 0
2 ท่าคอย 0
3 ท่ายาง 0
4 ท่าแลง 0
5 ท่าไม้รวก 0
6 บ้านในดง 0
7 ปึกเตียน 0
8 มาบปลาเค้า 0
9 ยางหย่อง 0
10 วังไคร้ 0
11 หนองจอก 0
12 เขากระปุก 0
0