ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ บ้านลาด

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ตำหรุ 0
2 ถ้ำรงค์ 0
3 ท่าช้าง 0
4 ท่าเสน 0
5 บ้านทาน 0
6 บ้านลาด 0
7 บ้านหาด 0
8 ลาดโพธิ์ 0
9 สมอพลือ 0
10 สะพานไกร 0
11 หนองกระเจ็ด 0
12 หนองกะปุ 0
13 ห้วยข้อง 0
14 ห้วยลึก 0
15 โรงเข้ 0
16 ไร่มะขาม 0
17 ไร่สะท้อน 0
18 ไร่โคก 0
0