ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ บ้านแหลม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าแร้ง 0
2 ท่าแร้งออก 0
3 บางขุนไทร 0
4 บางครก 0
5 บางตะบูน 0
6 บางตะบูนออก 0
7 บางแก้ว 0
8 บ้านแหลม 1
9 ปากทะเล 0
10 แหลมผักเบี้ย 0
1